Info om Rönne

Rönne

Rönne är med sina cirka 15000 invånare Bornholms största stad, här bor ungefär en tredjedel av öns befolkning i ”huvudstaden”, som räknar sina anor från 1200-talet, då den växte fram ur ett fiskeläge vid en naturhamn mellan två rev. Namnet Rönne kom i allmänt bruk först under mitten av 1600-talet. Den latinska formen var Rothna, troligen en avledning av det danska ordet rådden och namnet bör ha betecknat det sumpartade låglandsområdet nedanför strandbackarna.

Den medeltida staden var knuten till hamnen och hade en betydande del av sin näring genom handel med de tyska köpmännen, vilka sökte sig hit bland annat för att köpa upp sill, som på denna tid fångades i mycket stora mängder. Ända fram till 1800-talet fanns det endast några få gator i staden, men då startade en kraftigare tillväxt, framför allt mot öster. Anledningen var en ekonomisk expansion eftersom handeln och fisket återigen ökade. På 1600- och 1700-talen fanns planer på att omge staden med en mur och befästa den starkt. Om detta erinrar det runda kastell från 1600-talet, som nu inrymmer en del av Rönnes försvarsmuseum. Av olika anledningar kullkastades dock planerna och genom att man inte reste några murar runt staden, behövde aldrig bebyggelsen trängas samman när befolkningen ökade. Rönne har kunnat växa i takt med sig själv och har nu en stor ytutbredning i förhållande till befolkningstalet, eftersom nästan alla invånarna bor i enfamiljshus.

Idag börjar Bornholmsbesöket för de allra flesta i Rönne. För dem, som kommer sjövägen, stiger staden upp som ett långt band med hus och trädgårdar längs kustbackarna samt med kyrkans slanka spira och Kastellets massiva torn som landmärken.

 

Vill ni ha personliga tips och undrar från vilket rum havsutsikten är bäst – ja då kan ni även ringa oss på 0411 – 55 87 20.

Hej!

Molslinjen tar över rutten Ystad – Rönne för resor från September. Reser du ut före 1:a Sep och hem efter 1:a Sep så behöver du boka olika rederier och då i 2 steg. Välj enkel utresa med Faergen och hemresa med Molslinien som tillval när du kommer till varukorgen. Ring oss på 0411-558720 eller maila till [email protected] om du behöver hjälp.