Info om Hasle

Hasle

Hasle har troligen fått sitt namn genom de hassellundar, som fanns i området i forna tider. Staden är mycket gammal. Redan 1149 kallades omgivningen ”Hasle Herred” och driftiga skeppare och köpmän förstod tidigt att ”dra” inlandsborna till sig för att bedriva handel. Hasle var berömt för sina utmärkta morötter och goda potatis samt – inte minst – för sitt ”eldande brännvin”. Detta bestod i en speciell kumminakvavit, vilken kanske hjälpte till att mynta ett gammalt känt ordspråk: ”Man ska akta sig för att småsupa, småskulder och Haslefolk”.

Det var emellertid först långt senare man formellt fick rättigheter som köpstad, men som sådan kom Hasle att ständigt stå i skuggan av den närliggande ”storstaden” Rönne. I början av 1600-talet var staden Hasle så ”usel och fattig”, att Christian IV övervägde att frånta den dess privilegium som köpstad. Detta skedde dock aldrig. En viss upprättelse fick staden år 1658, då ett tiotal av borgarna spelade de ledande rollerna i upproret mot svenskarna. Hasle räknade den gången endast ett sextiotal familjer och detta faktum gör kanske prestationen än mer anmärkningsvärd. Bland de allra mest namnkunniga upprorsmännen kan nämnas Jens Kofoed, som bodde på Storegade i ett hus, vari det numera inryms kolonialvaruhandel. Povl Anker hade sin prästgård på Östergade nr 42 och Niels Gumlös bodde i Havnegade nr 1. På torget står en minnessten över dessa revoltörer. Stenen restes 1908 – på 250-årsdagen av frigörelsen.

Hasle är idag en levande och vänlig liten stad på cirka 1500 invånare. Mycket av det dagliga livet centreras kring hamnen, som allt sedan den anlades i början av 1800-talet, har spelat en väsentlig roll i stadens näringsliv. Den har utvidgats och fördjupats i flera omgångar. 1985 inleddes den senaste utbyggnaden, vilken hittills har kostat 65 miljoner kronor och som har gett Hasle en modern och säker port mot havet. Härifrån utskeppas bland annat lantbruks- och stenprodukter samt varor från fiskförädlingsindustrin. Från de tidiga morgontimmarna, då fiskebåtarna landar sill, torsk och lax, och dagen igenom råder här ett brokigt liv. En balanserad mix av turister, nöjesbåtar och arbetande lokal-befolkning gör hamnen till den naturliga samlingspunkten.

 

Vill ni ha personliga tips och undrar från vilket rum havsutsikten är bäst – ja då kan ni även ringa oss på 0411 – 55 87 20.

Hej!

Molslinjen tar över rutten Ystad – Rönne för resor från September. Reser du ut före 1:a Sep och hem efter 1:a Sep så behöver du boka olika rederier och då i 2 steg. Välj enkel utresa med Faergen och hemresa med Molslinien som tillval när du kommer till varukorgen. Ring oss på 0411-558720 eller maila till [email protected] om du behöver hjälp.