Boknings och resevillkor

Allmänna boknings och resevillkor

Boknings & Resevillkor Svenska

Nordic Travel i Sverige AB ansvarar för bokningen på denna sida.

Dessa kompletterande resevillkor till SRFs villkor gäller mellan Nordic Travel i Sverige AB, Box 163, 271 24 Ystad och dig som själv eller genom annan träffar avtal med företaget enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet gäller för alla typer av produkter där Nordic Travel i Sverige AB är arrangör om inget annat angetts.

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Nordic Travel Sverige AB kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har Nordic Travel Sverige AB enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd.
Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302, läs mer på vår hemsida:
https://nordictravel.se/paketresor/

 

1. PRISER

Priserna i prislistan är angivna i svenska kronor utom där annat särskilt anges. Priserna baseras på valutasituationen. Vi reserverar oss för ändringar betingade av pris- och kursförändringar utanför vårt inflytande efter detta datum samt för tryckfel.


2. NÄR BLIR MIN BOKNING BINDANDE?

Köpet/bokningen blir bindande för dig så snart den bekräftats muntligt eller skriftligt av säljaren. Dessa villkor gäller från det ögonblicket oavsett om du betalat arrangemanget helt, delvis eller inte alls.
Om produkterna bokas hos återförsäljare kan andra boknings- och betalningsvillkor tillämpas. Var noga med att kontrollera villkoren.


3. VAD, NÄR OCH HUR SKA JAG BETALA?

Både via telefon och online betalar du enligt villkoren vid bokningstillfället och endast med kreditkort. För att skydda och kryptera dina kreditkortsuppgifter när de genomgår vårt system använder vi oss av “Secure Socket Layer “-teknik (SSL).

Vänligen observera att vid särskilda pris- och specialerbjudanden finns det ibland ingen möjlighet till återbetalning. Vänligen kontrollera rums- och prisuppgifterna noggrant innan du genomför din bokning.


4. FÖRMEDLING AV PRIVATA STUGOR

Nordic Travel i Sverige AB förmedlar kontakt för semesterlogi mellan kunder och arrangörer. Nordic Travel i Sverige AB är enbart förmedlare och ej arrangör för privata stugor.

Vid bokning erhåller du en e-postbekräftelse från förmedlaren Nordic Travel i Sverige AB. All ytterligare information erhåller du från den aktuella researrangören eller från Nordic Travel i Sverige AB i funktionen av resebyrå.

Bokning sker på grundval av objektbeskrivningen som bygger på uppgifter från arrangören. Bestämmelser kring slutrengöring, städning och sängkläder hittar du i uthyrarens allmänna villkor.

Betalningen av hyran sker via kreditkort direkt vid bokning. Om det uppstår oväntade svårigheter under din vistelse eller om boendet ej är i gott skick, måste du omgående kontakta den ansvarige arrangören/uthyraren.


5. AVBESTÄLLNINGSSKYDD

För bokningen kan i vissa fall tecknas ett frivilligt avbeställningsskydd. Ersättning utgår om du rimligen inte kan genomföra din resa på grund av att du, ditt ressällskap, eller någon till er nära anhörig drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall.
Med nära anhörig avses den försäkrades maka, make, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, far-, mor- och svärföräldrar, person med vilken den försäkrade sammanbor under äktenskapsliknande förhållande med eller någon i ditt resesällskap i din bokning. Med akut sjukdom menas sjukdom som du vid beställning av resan inte visste, kunde eller borde ha vetat skulle uppstå. Skadehändelsen ska styrkas med ett giltigt läkarintyg. Vissa undantag finns för när avbeställningsskyddet inte gäller. Avbeställningsskydd kan ej tecknas av grupper på över 9 personer.

•Avbeställningsskyddet kan endast tecknas i samband med bokning.
•Avbokning måste ske senast dagen innan ankomstdatum. Vid senare avbokning erhålles ingen återbetalning.
•Avbeställningsskyddet gäller endast tillsammans med läkarintyg och skickas till oss senast fem arbetsdagar efter avbokning. Läkarintyget skall vara ifyllt av en läkare ansluten till Försäkringskassan och intyget ska vara styrkt med läkarens namn, kontakt telefon och stämpel. Av läkarintyget måste det framgå: undersökningsdatum, undersökningsresultat, diagnos samt att du inte kan resa.
•Vid avbokning mot avbeställningskydd återbetalas ej avbeställningsskyddet.

Vad ersätter vi inte
•Akut försämring av existerande sjukdom/kroniskt besvär.
•Undersökning, behandling och/eller inläggning på sjukhus som var planerat innan resan beställdes.
•Planerade operationer och relaterade sjukdomar eller sjukdomstillstånd som uppstår på grund av detta.


6. AVBESTÄLLNINGSSKOSTNADER

Då avbeställningsskydd ej tecknats eller ej gäller.

Vid bokning med kombination av olika produktkategorier är det alltid den hårdaste avboknings- och ändringsregeln som gäller. Om du vill granska, ändra eller avboka din bokning följer du instruktionerna, som står i e-postbekräftelsen. Vänligen observera att du kan komma att debiteras för avbokning i enlighet med hotellets avbokningsregler och villkor för utebliven ankomst! Vi rekommenderar att du läser igenom hotellets villkor noggrant, innan du genomför din bokning.

OBS! För vissa event och för gruppbokningar (över 9 personer) gäller särskilda villkor för avbokningskostnader.

Vid avbokning eller ändring gäller följande avgifter om inget annat angetts i din bokningsbekräftelse:

– Avbokning och ändring av enbart hotellrum, Bed & Breakfastrum 

Eventuell avbokning eller ändring skall ske senast kl. 17.00 dagen före ankomst. Vid avbokning eller ändring senare än kl. 17.00 dagen före ankomst eller vid utebliven ankomst debiteras 100 % av bokningens pris. Om ni får förhinder med kort varsel och utanför kontorstid, kan ni kontakta boendet direkt för eventuell möjlighet till avbokning. Ni måste då meddela Nordic Travel inom två vardagar.

(Avbokning och ändring gäller ej vissa erbjudanden eller rabatter)

– Avbokning och ändring av enbart vandrarhemsrum

Eventuell avbokning eller ändring skall ske senast 14 dagar innan ankomst. Vid avbokning eller ändring senare än 14 dagar före ankomst eller vid utebliven ankomst debiteras 100 % av bokningens pris. Om ni får förhinder med kort varsel och utanför kontorstid, kan ni kontakta boendet direkt för eventuell möjlighet till avbokning. Ni måste då meddela Nordic Travel inom två vardagar.

(Avbokning och ändring gäller ej vissa erbjudanden eller rabatter)

– Avbokning och ändring av stugor och lägenheter

 • *Från bokningsdagen och fram till 70 dygn före inflyttning: 10% av det totala hyresbeloppet, dock minst SEK 500
 • *Från 69 till 40 dygn före inflyttning: 25% av det totala hyresbeloppet, dock minst SEK 500
 • *Från 39 dygn före inflyttning: 100% av det totala hyresbeloppet.
 • (Avbokning och ändring gäller ej för vissa erbjudanden eller rabatter, se din bekräftelse)

– Avbokning och ändring av camping

 • *Från bokningsdagen och fram till 40 dygn före ankomst: 10% av det totala beloppet, dock minst SEK 500
 • *Från 39 till 12 dygn före ankomst: 50% av det totala beloppet, dock minst SEK 500
 • *Från 11 dygn till 2 dygn före ankomst: 75% av det totala beloppet.
 • *Från 1 dygn till 0 dygn före ankomst: 100% av det totala beloppet.
 • (Avbokning och ändring gäller ej vissa erbjudanden eller rabatter)

– Avbokning och ändring av paket, aktivitet, arrangemang, biljetter, presentkort eller transport

Ej avboknings- eller ändringsbart, om inget annat anges i bokningsbekräftelsen.

(Avbokning och ändring gäller ej vissa erbjudanden eller rabatter)

OBS! Avbokning via Callcenter måste ske inom våra ordinarie öppettider. Observera att din avbeställning inte är giltig förrän du erhållit en skriftlig avbokningsbekräftelse från Nordic Travel. Om du får förhinder med kort varsel och utanför kontorstid kan ni kontakta boendet direkt för eventuell möjlighet till avbokning, och ni måste då meddela detta till Nordic Travel nästföljande vardag. Återbetalning kan inte garanteras om avbokningen skett direkt till hotellet. Vänligen observera att vissa rabatter och erbjudanden inte kan ändras eller avbokas. Återbetalning sker ej vid s.k. ”no-show”. Se din bokningsbekräftelse du mottagit vid bokningstillfället för mer information om din bokning och dina bokningsvillkor.

Särskilda villkor för event och vid gruppbokningar (fler än 9 personer).

När du vill avboka eller ändra en bokning för grupp gäller följande om inte annat specificerats i din bokningsinformation:

– Avbokning av hel grupp eller delar av grupp

 • fram tom 35 dagar före ankomst, kan bokningen avbokas utan debitering.
 • senare än 35 dagar före ankomst, 50 % av senaste angivna bokningsvärde debiteras.
 • senare än 21 dagar före ankomst, 75% av senaste angivna bokningsvärde debiteras.
 • senare än 7 dagar före ankomst, 100% av senast angivna bokningsvärde debiteras.

Avgifter för avbeställningsskydd, ändrings-, fakturerings- samt avbeställningsavgift återbetalas ej.

Kan resan inte utnyttjas av skäl, som är giltiga enligt SRFs resevillkor, återbetalas hela bokningsbeloppet med avdrag för en av Nordic Travel fastställd avbeställningsavgift på 600 kr. Ej använda biljetter och liknande måste återsändas snarast.


7. ÄNDRINGSKOSTNADER

Vid ändring via Callcenter av i de fall det är möjligt enligt gällande villkor i bokningen debiteras 100 SEK/ändring.


8. REKLAMATION

Ev. klagomål skall framföras till ansvarig för produkten exempelvis hotellansvarig/golfbanechef etc. eller dennes ombud så snart som möjligt. Får Ni inte rättelse av problemen, så kontakta Nordic Travel per telefon +46 411 558725 eller e-post [email protected]

Reklamationsrätten är förlorad, om Ni inte meddelar produkt leverantören på plats. Lämnar Ni bostaden, golfbanan eller arrangemanget utan att arrangören haft rimlig tid att lösa problemet mister Ni er rätt till kompensation. Ev. anspråk på kompensation skall vara Nordic Travel skriftligen tillhanda senast 30 dagar efter resans slut.

9. INTEGRITETSPOLICY

Nordic Travel i Sverige AB (”NT”) behandlar personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till, namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi kan även komma att behandla uppgifter som registreras i samband med beställning, t ex ålder, önskemål om specialkost. Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning av arrangemang, skapande av konton eller andra tjänster på webben eller per telefon.

Läs mer om hur vi samlar in, använder, behandlar och skyddar dina personuppgifter i vårt arbete, här:
https://nordictravel.se/integritetspolicy/