Boknings och resevillkor

Allmänna boknings och resevillkor

RESEVILLKOR FÖR HOTELL, LÄGENHETER, VANDRARHEM, CAMPING- & PAKET

Priserna är angivna i svenska kronor utom där annat särskilt anges.

Priserna baseras på valutasituationen. Vi reserverar oss för ändringar betingade av pris- och kursförändringar utanför vårt inflytande efter detta datum samt för tryckfel.

Bokningen blir bindande så snart den bekräftats muntligt eller skriftligt av bokningsstället. Vid bokning debiteras den totala summan direkt. Vissa aktiviteter som konserter, transporter och liknande kan heller inte återbetalas.

Avbokning och ändring kan göras mot en kostnad senast 30 dagar innan ankomst, OBS! Rabatterade båtbiljetter är ej återbetalningsbara eller avbokningsbara, i vissa fall går rabatterade biljetter att ändras mot en kostnad.

 

Särskilda bokningsvillkor gäller för bokning av stugor, dessa kan ej avbokas eller återbetalas senare än 90 dagar innan ankomst.

Kan resan inte utnyttjas av skäl, som är giltiga enligt de allmänna resevillkoren, återbetalas hela bokningsbeloppet med avdrag för en av Team Bornholm fastställd avbeställningsavgift på 200 kr samt avbeställningsskyddet. Sjukdom eller andra allvarliga incidenter måste kunna styrkas med intyg och vara Team Bornholm tillhanda senast 10 dagar efter avbeställningen. Ej använda biljetter och liknande måste återsändas snarast. Ovan gäller om du köpt avbeställningsskydd genom oss i samband med din bokning.

Resenären frigörs inte från betalningsansvar, även om han/hon på grund av force majeure (krig, atom- och naturkatastrofer eller liknande) blir förhindrad att utnyttja resan.

Efter stugvistelsen beräknas el-/förbrukningskostnader och faktureras kunden i efterhand.

Teknisk arrangör är Team Bornholm AB.

För samtliga bokningar gäller SRFs villkor för paketresor

Reklamation. Ev. klagomål skall framföras till ansvarig hotellchef eller dennes ombud så snart som möjligt. Får Ni inte rättelse av problemen så kontakta Team Bornholm per tfn. +46 411 558720.

Reklamationsrätten är förlorad om Ni inte meddelar uthyraren på plats. Lämnar Ni semesterbostaden utan att arrangören haft rimlig tid att lösa problemet mister Ni er rätt till kompensation. Ev. anspråk på kompensation skall vara Team Bornholm skriftligen tillhanda senast 30 dagar efter hyrestidens slut.

 

Bokningsvillkor för stugor

Team Bornholm AB förmedlar kontakt för semesterlogi mellan kunder och arrangörer. Team Bornholm AB är enbart förmedlare och ej arrangör för privata stugor.
Vid bokning erhåller du en e-postbekräftelse från förmedlaren Team Bornholm AB. All ytterligare information erhåller du från den aktuella researrangören eller från Team Bornholm AB i funktionen av resebyrå.

Bokning sker på grundval av objektbeskrivningen som bygger på uppgifter från arrangören. Bestämmelser kring slutrengöring, städning, sängkläder och el/förbrukningskostnader som tillkommer hittar du i uthyrarens allmänna villkor.
Betalningen av hyran sker via kreditkort direkt vid bokning.
Om det uppstår oväntade svårigheter under din vistelse eller om boendet ej är i gott skick, måste du omgående kontakta den ansvarige arrangören/uthyraren Novasol +45 31 304 55 70. Vid kontakt med NOVASOL utanför normala öppettider vänligen Ring Hotline +45 97 97 57 57

GDPR

Vilka personuppgifter som samlas in

Nordic Travel i Sverige AB (”NT”) behandlar personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till, namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi kan även komma att behandla uppgifter som registreras i samband med beställning, t ex ålder, önskemål om specialkost. Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning av arrangemang, skapande av konton eller andra tjänster på webben eller per telefon.

Notera gärna att det är frivilligt att lämna dina personuppgifter men i många fall kan vi inte tillhandahålla dig den tjänst och/eller produkt du beställt om du inte lämnar dina personuppgifter.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Fullgörandet kan bestå av att t ex leverera det arrangemang eller de tilläggstjänster som du beställt eller att tillhandahålla de tjänster och/eller produkter som erbjuds eller begärs av dig vid innehav av ett personligt konto.

Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt bokföringslaglagen och förordningar, t ex gällande säkerhet. Behandlingen kan även innefatta uppgifter om kontakter mellan dig och NT, t ex noteringar om frågor och klagomål.

Utöver ovan angivna ändamål kan dina personuppgifter komma att användas för våra marknads- och kundanalyser, riskhantering och statistik för att kunna ge dig ett bättre reseerbjudande och bättre service.

Vi kan, om du inte skriftligen har motsatt dig direkt marknadsföring, även komma att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från oss.

Du kan när som helst avregistrera dig från att motta sådana erbjudanden vid varje marknadsföringsmeddelande.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Genom din beställning av ditt arrangemang kommer dina personuppgifter att lagras av NT i tre år. Vid reklamationer kan vissa uppgifter komma att sparas i sju år för att uppfylla krav enligt bokföringslagen (1998:1078) och NT:s ansvarsförsäkringar.

Vid nyttjande av avbeställningsskydd hanterar vi dina uppgifter genom inskickande av handlingar per post. När ärendet är avslutat kan uppgifterna komma att sparas sju år för att uppfylla krav enligt bokföringslagen (1998:1078) och NT:s ansvarsförsäkringar. Endast behörig person har tillgång till dessa uppgifter efter ett sådant ärende är handlagt och avslutat.

Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna

Dina personuppgifter kommer att behandlas av NT.

Dina personuppgifter kommer att behandlas av NT- koncernens samarbetspartners inom besöksnäringen t ex hotell, lokala samarbetspartners samt av NT-koncernens anlitande leverantörer av administrativa tjänster samt systemtjänster.

Personuppgiftsansvarig

Nordic Travel Sverige AB, org. nr. 556669-6125, +46-(0)411-55 87 25, Box 163 271 24 YSTAD, [email protected] är personuppgiftsansvarig.

Du har rätt till att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig. Sådan begäran ska göras skriftligen och vara undertecknad av dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätt eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i maskinläsbart format . Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Behandlas sådana uppgifter skall skriftlig information också lämnas om vilka personuppgifter som behandlas om dig, varifrån dessa uppgifter har inhämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats.

Vi är även skyldiga att på din begäran rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med lagen.

Hej!

Molslinjen tar över rutten Ystad – Rönne för resor från September. Reser du ut före 1:a Sep och hem efter 1:a Sep så behöver du boka olika rederier och då i 2 steg. Välj enkel utresa med Faergen och hemresa med Molslinien som tillval när du kommer till varukorgen. Ring oss på 0411-558720 eller maila till [email protected] om du behöver hjälp.