Hammershus på Bornholm

bht

Din Bornholmsguide till Solskensön – Bornholm

Hammershus på Bornholm

Det verkligt stora utflyktsmålet och något av ett ”måste” för alla besökare på Bornholm utgörs av den mäktiga fornborgen Hammershus. Att få studera ruinerna och njuta av den storslagna naturen, är en stor upplevelse i sig. Ännu mer berikande blir besöket, om man sätter sig in i fästningens spännande och dramatiska historia. På den mäktiga, svårtillgängliga klippan låg tidigare en tillflyktsborg. Spåren av den är daterade till omkring år 800.

Från uppförandet av Hammershus i mitten av 1200-talet och en lång tid framåt, blev borgen ett stridsäpple mellan kungen i Köpenhamn och ärkebiskopen i Lund. Många gånger blev den belägrad, intagen och ödelagd, men återigen uppbyggd. Till sist kom den att användas som statsfängelse.

 

Fästningen blev en symbol för makten över ön och här bodde dess högsta myndighetsperson – en guvernör eller kommendant. Härifrån indrevs också de skatter och andra avgifter som kungar, ärkebiskopar, lübeckare och svenskar ansåg sig ha rätt att ta upp av den bornholmska befolkningen. Storhetstiden var förbi 1683 och man började plundra borgen på sten och annat värdefullt för att kunna uppföra Christiansös fästning samt så småningom också Kastellet och Huvudvakten i Rönne. Dess öde beseglades definitivt, då det även blev möjligt för privatpersoner att använda Hammershus som ”stenbrott”. Förfallet stoppades först 1814 och åtta år senare genomfördes Danmarks första naturfredning omfattande den ruin som återstod av den en gång så stolta borgen.

 

Det finns mycket som tyder på att Jacob Erlandsen, ärkebiskopen i Lund, ville skapa en motvikt till kungens Lilleborg, då han under en orolig period i Bornholms historia lät uppföra Hammershus nära öns nordspets. Exakt vilket år bygget påbörjades vet man inte. Christoffer I klagade emellertid år 1256 över att ärkebiskopen, utan att ha rätt därtill, hade uppfört en borg på Bornholm. Detta förnekade dock Jacob Erlandsen, och hävdade att han endast hade förbättrat befintliga byggnader på platsen.

 

Borgens äldsta delar, Manteltornet och den inre borgmuren, är byggda av ohuggen eller kluven granit och kalksten. Under senare tillbyggnader, exempelvis lübeckarnas under 1500-talet, har delar av murtegel tillfogats. Sålunda blev Manteltornets tre översta våningar påbyggda under Lübecktiden. Tornet var avsett både som försvarsanläggning och herrskapsboning. Det bör ha varit en trång och dyster bostad, där bara smala öppningar lät dagsljuset slippa in. Fortfarande kan man på Manteltornet se flera typiska medeltida försvarsanordningar; vid dörren finns en skåra för en fallucka och på insidan hål till fällbommar.

 

Allinge-Almindingen-Aakirkeby

En cykeltur som startar i de norra delarna av ön och slingrar sig ner genom mitten av ön. Landskapet på Nordbornholm är av mycket omväxlande slag. Att cykla i detta område kan kännas krävande men också mycket givande. Vid Allinge har bronsålderns invånare gjort sina hällristningar direkt på klipporna.
Olsker Rundkyrka ligger 113 meter över havet, byggd som kyrka, fästning och som en trygg plats för befolkningen.
Vid klart väder kan man under turen skymta Christiansø med sin fästningsanläggning i horisonten.
När du kommer till Rutsker Højlyng så gör ett besök vid Rokkestenen och se om det går att få denna gigantiska sten att röra sig. Turen går vidare genom Spelling Mose och Rø plantage och därefter kommer man in i skogen Almindingen som bland annat kan skryta med att ha Danmarks minsta travbana.

Rønne-Rø-Helligdomen

En cykeltur på de gamla järnvägsspåren.
Vid 1900-talets början fanns det en tågförbindelse mellan Rønne och Sandvig samt Gudhjem och Nexø. Järnvägen fanns kvar ända fram till 1968 och det är på dessa gamla järnvägsspår som man färdas på denna cykeltur.
Första delen följer den gamla banvallen från Rønne till Nyker. Glöm inte spana efter öns minsta rundkyrka som nästan ser ut som en liten gräddbakelse där den ligger.
Efter Klemensker som stoltserar med ett mejeri, där det tillverkas världsberömd ost, fortsätter färden via de gamla banvallarna. Vid det dramatiska Kleven går cykelvägen genom stela klippväggar till det frodiga Spelling Mose. Från Rø går vägen nedåt mot Bornholms Konstmuseum och Helligdomsklipporna med sina imponerande klippformationer.
Övernattning är närmast i Gudhjem som ligger söderut eller i Vang som är en bit norrut.

Rønne-Almindingen-Aarsdale

En cykeltur som bjuder på vacker natur och spännande historia.
I skogen Almindingen passerar du Gamleborg, som blev en tillflyktsplats i början av vikingatiden. Man passerar även Lilleborg som är från 1150 och var kungens borg på den tiden precis som Hammershus var ärkebiskopens säte. Ølene är ett fridlyst område där allmänheten inte har tillträde, men kanske det går att skymta både rovfåglar, änder, gäss och ibland stora tranor.
Efter Ølene kommer man till Paradisbakkerne som är ett unikt landskap med många sprickdalar.
Gör ett besök i den vackra Aarsdale Mølle när du når kusten. Möllan är fortfarande i funktion. Aarsdale är en liten fiskeby som fortfarande kan stoltsera med en aktiv hamn.
Svaneke ligger inte så långt bort och här finns charmiga övernattningar.

 

För fler tips och ideér för din resa,

ring oss 0411 – 55 87 20 så hjälper vi er med
till en oförglömlig resa!