Boknings och resevillkor

Allmänna boknings och resevillkor

RESEVILLKOR FÖR HOTELL, LÄGENHETER, VANDRARHEM, CAMPING- & CYKELPAKET

Priserna är angivna i svenska kronor utom där annat särskilt anges.

Priserna baseras på valutasituationen. Vi reserverar oss för ändringar betingade av pris- och kursförändringar utanför vårt inflytande efter detta datum samt för tryckfel i prislista och katalog.

Bokningen blir bindande så snart den bekräftats muntligt eller skriftligt av bokningsstället. Vid betalning med kreditkort erläggs 10% av hela bokningsbeloppet som deposition i samband med bokningen. Resterande belopp skall vara betalt 7 dagar före avresa. Vi sänder ett påminnelsemail med en betalningslänk cirka 10 dagar före avresan. Vid bokning inom 7 dagar före avresa debiteras den totala summan direkt. Vissa aktiviteter som konserter, transporter och liknande kan kräva debitering direkt vid bokning. Dessa kan heller inte återbetalas. Beloppet skall betalas senast 10 dagar före avresan vid betalning mot faktura. Skulle inbetalningen inte vara oss tillhanda inom föreskriven tid, betraktar vi bokningen som annullerad, varefter bestämmelserna i punkt 4 träder i kraft.

Kunden har alltid rätt att – mot en avgift – avboka resan enligt följande:
Tidigare än 30 dagar före avresan; 0 kr.
Senare än 30 dagar men tidigare än 3 bankdagar före avresan; 400 kr.
Senare än 3 bankdagar före avresan; 50% av totalsumman.

Undantag: Hasle Feriepark, Hasle Hytteby, Feriecenter Æblehaven, Feriecenter Storløkke, Dueodde Ferielejligheder & Hotell, Gudhjem Feriepark samt Gudhjem Søpark har annorlunda avbokningsregler enligt följande:

Tidigare än 30 dagar före avresan – 0 kr.

Senare än 30 men tidigare än 14 dagar före avresan – 50 % av boendekostnaden.

Senare än 14 dagar före avresan – 100 % av boendekostnaden.

Särskilda bokningsvillkor gäller för bokning av stugor

Kan resan inte utnyttjas av skäl, som är giltiga enligt de allmänna resevillkoren, återbetalas hela bokningsbeloppet med avdrag för en av Team Bornholm fastställd avbeställningsavgift på 200 kr samt avbeställningsskyddet. Sjukdom eller andra allvarliga incidenter måste kunna styrkas med intyg och vara Team Bornholm tillhanda senast 10 dagar efter avbeställningen. Ej använda biljetter och liknande måste återsändas snarast.

Resenären frigörs inte från betalningsansvar, även om han/hon på grund av force majeure (krig, atom- och naturkatastrofer eller liknande) blir förhindrad att utnyttja resan.

Efter stugvistelsen beräknas el-/förbrukningskostnader och faktureras kunden i efterhand.

Teknisk arrangör är Team Bornholm AB.

För samtliga bokningar gäller SRFs villkor för paketresor

Reklamation. Ev. klagomål skall framföras till ansvarig hotellchef eller dennes ombud så snart som möjligt. Får Ni inte rättelse av problemen så kontakta Team Bornholm per tfn. +46 411 558720.

Reklamationsrätten är förlorad om Ni inte meddelar uthyraren på plats. Lämnar Ni semesterbostaden utan att arrangören haft rimlig tid att lösa problemet mister Ni er rätt till kompensation. Ev. anspråk på kompensation skall vara Team Bornholm skriftligen tillhanda senast 30 dagar efter hyrestidens slut.

Ändringskostnader: (i de fall ändringar är möjliga)

Ändring av färjetider: 100 sek. Ändring av boende: 250 sek. Ändring av både färjetider och boende: 300 sek.

Bokningsvillkor för stugor

Team Bornholm AB förmedlar kontakt för semesterlogi mellan kunder och arrangörer. Team Bornholm AB är enbart förmedlare och ej arrangör för privata stugor.
Vid bokning erhåller du en e-postbekräftelse från förmedlaren Team Bornholm AB. All ytterligare information erhåller du från den aktuella researrangören eller från Team Bornholm AB i funktionen av resebyrå.

Bokning sker på grundval av objektbeskrivningen som bygger på uppgifter från arrangören. Bestämmelser kring slutrengöring, städning, sängkläder och el/förbrukningskostnader som tillkommer hittar du i uthyrarens allmänna villkor.
Betalningen av hyran sker via kreditkort direkt vid bokning.
Om det uppstår oväntade svårigheter under din vistelse eller om boendet ej är i gott skick, måste du omgående kontakta den ansvarige arrangören/uthyraren Novasol +45 31 304 55 70. Vid kontakt med NOVASOL utanför normala öppettider vänligen Ring Hotline +45 97 97 57 57
Dessa kostnader gäller för avbokning och ändring av stugbokningar.

– Avbokning och ändring av stugor
*Från bokningsdagen och fram till 70 dygn före inflyttning:
10% av det totala hyresbeloppet, dock minst SEK 500
*Från 69 till 40 dygn före inflyttning:
25% av det totala hyresbeloppet, dock minst SEK 500
*Från 39 dygn före inflyttning:
100% av det totala hyresbeloppet.